Právní služby

Občanské právo


 • Sepisování a analýza smluv
 • Transakce s nemovitostmi
 • Vymáhání pohledávek a exekuce
 • Zastupování poškozených u dopravních nehod

Obchodní právo


 • Korporátní transakce a změny, zakládání a správa společností
 • Zastupování v obchodněprávních sporech

Insolvenční právo


 • Příprava věřitelských insolvenčních návrhů
 • Příprava návrhů na povolení reorganizace a reorganizačních plánů
 • Příprava přihlášek pohledávek věřitelů
 • Zastupování věřitelů v insolvenčních řízeních včetně incidenčních sporů
 • Zastupování dlužníků v případě šikanózních insolvenčních návrhů

Správní právo


 • Zastupování v přestupkovém řízení
 • Zastupování cizinců v řízeních dle zák. o pobytu cizinců a zák. o azylu
 • Právo veřejných zakázek

Pracovní právo


 • Sepisování a analýza pracovněprávních smluv
 • Poradenství i právní zastupování v oblasti právních vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem