Lechovský & Backa Advokátní kancelář


Jsme mladou a rozvíjející se advokátní kanceláří poskytující služby v mnoha oblastech práva, zejména ale v oblasti práva občanského, obchodního, insolvenčního a správního.