O nás

advokát

Mgr. Jindřich Lechovský


Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně (2011) a v celém průběhu studia získával cenné zkušenosti v advokátní praxi a oblasti obchodního práva. Od ukončení studia následně působil v přední české advokátní kanceláři s českou i zahraniční klientelou. Od roku 2014 byl samostatným advokátem. Od roku 2016 je zakládajícím partnerem advokátní kanceláře Lechovský & Backa.

V rámci kanceláře se Jindřich zaměřuje především na oblast práva občanského a obchodního, včetně práva obchodních společností a práva nemovitostí. V advokátní kanceláři je odpovědný za agendu korporátního práva. Dále poskytuje služby i v oblastech práva trestního a správního, včetně práva cizineckého.

Poskytoval právní služby předním společnostem působícím na trhu jak v oblasti civilních i obchodních sporů, včetně sporů souvisejících s insolvenčními řízení, a dále například v oblastech holdingových struktur, fúzí a akvizic, veřejných zakázek a pravidel hospodářské soutěže.
Právní služby poskytuje jak v českém, tak v anglickém jazyce.

advokát a insolvenční správce se zvláštním povolením

JUDr. Ing. Jakub Backa


Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně (2010) a v celém průběhu studia získával cenné zkušenosti v advokátní praxi a oblasti obchodního práva. Od ukončení studia následně působil v přední české advokátní kanceláři s českou i zahraniční klientelou. Od roku 2013 byl samostatným advokátem. Od roku 2016 je zakládajícím partnerem advokátní kanceláře Lechovský & Backa.

V rámci kanceláře se Jakub zaměřuje na oblast práva obchodního, finančního a insolvenčního. V advokátní kanceláři je odpovědný za agendu soudních řízení. Významná oblast jeho praxe je tvořena poradenstvím při realizaci akvizičních a dalších obchodních transakcí, prováděním právních auditů, negociací transakčních podmínek a přípravou odpovídající smluvní dokumentace.
Své dlouholeté zkušenosti v oblasti insolvenčního práva završil úspěšným složením insolvenční zkoušky a od roku 2016 působí jako insolvenční správce jak pro oblast konkurzů, tak i oddlužení. Podílel se také na zastupování věřitelů ve významných insolvenčních řízeních a poskytoval klientům právní poradenství také v případech obrany proti šikanózním insolvenčním návrhům.
Právní služby poskytuje v českém, slovenském a anglickém jazyce.